Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

Podwaliną naszej działalności jest gruntowna wiedza i bogate doświadczenie.

Zdobyliśmy je przez ponad 30 lat wraz z uruchamianiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów w branży logistycznej transportu i składowania, realizowania projektów w zakresie budownictwa kubaturowego i liniowego, obiektów drogowych i mostowych, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Posiadane kompetencje wsparte licencjami do wykonywania transportu krajowego i międzynarodowego, zarządzania nieruchomościami oraz uprawnieniami do wykonywania bez ograniczeń samodzielnych  funkcji w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w budownictwie  leży u jego podstaw.

Budowa kompleksu Messer Polska w Rąbczynie
Powiększenie

 Budowa zakładu Messer w Rąbczynie  kolejne wiadomości czytaj z zakładce wydarzenia.

ED-PIECH
Powiększenie

Tkaniny spod znaku ED-PIECH 

W ponad 16 letniej historii znaku ED-PIECH miało miejsce wiele wydarzeń - radość nowo otwarcia, duma kontynuacji opolskich tradycji tekstylnych, rozszerzenie palety usług, nowa lokalizacja, ekonomicznie uzasadniona decyzja zmiany koncepcji biznesowej.


Postanowiliśmy, aby ED-PIECH nadal było obecne wśród nas.
Pomimo zaprzestania działalności handlowej pozostajemy 
na stronie internetowej ,być może przyszłość ta bliższa
i ta dalsza pozwolą na reaktywację tej działalności.

Szczegóły >>