Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

Podwaliną naszej działalności jest gruntowna wiedza i bogate doświadczenie.

Zdobyliśmy je przez ponad 30 lat wraz z uruchamianiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów w branży logistycznej transportu i składowania, realizowania projektów w zakresie budownictwa kubaturowego i liniowego, obiektów drogowych i mostowych, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Posiadane kompetencje wsparte licencjami do wykonywania transportu krajowego i międzynarodowego, zarządzania nieruchomościami oraz uprawnieniami do wykonywania bez ograniczeń samodzielnych  funkcji w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w budownictwie  leży u jego podstaw.

Budowa ciepłowni GETEC
Powiększenie

Ciepłownia GETEC w Jaworze - przygotowanie do uruchomienia

Miesiąc październik upływa pod znakiem prac końcowych na obiektach ciepłowni GETEC. Opalana peletem będzie dostarczała ciepło bytowe i technologiczne do zakładów produkcyjnych Daimler Benz AG wybudowanych na terenach specjalnej strefy ekonomicznej.

Wewnątrz obiektów trwają końcowe prace montażowe ciągów technologicznych ich izolowanie a przede wszystkim prace regulacyjne poszczególnych elementów składowych systemów sterujących procesami spalania i zaopatrywania w ciepło.

Szczegóły >>

ED-PIECH
Powiększenie

Tkaniny spod znaku ED-PIECH w nowej odsłonie

W ponad 16 letniej historii znaku ED-PIECH miało miejsce wiele wydarzeń - radość nowo otwarcia, duma kontynuacji opolskich tradycji tekstylnych, rozszerzenie palety usług, nowa lokalizacja, ekonomicznie uzasadniona decyzja zmiany koncepcji biznesowej.

Postanowiliśmy, aby ED-PIECH nadal było obecne wśród nas, dlatego też zapraszamy do nowej lokalizacji otoczonej przepiękną naturą.

Dogodne, telefonicznie uzgodnione terminy,  uczynią wzajemne kontakty niezwykle atrakcyjnymi.

Szczegóły >>