Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

03/2018


Atak zimy , silne mrozy wstrzymały pełny zakres planowanego na przełomie lutego i marca 2018 roku zakresu robót budowy Centrum Rozwojowo-Badawczego HTM w Gliwicach. Ze względów technologicznych nie wykonuje się robót tz. mokrych czyli betonowania . W tym jednak czasie inne prace, których technologie nie kolidują z panującą minusową temperaturą ( - 17 stopni w nocy) będą realizowane . Zima nie jest nic nowym w naszych szerokościach geograficznych i wplanowana jest w harmonogram robót jednakże ostatnie lata łagodnych zim pozwoliło niejednokrotnie na wyprzedzenie przyjętych harmonogramów.

W chwili obecnej nie są to znaczące postoje, jednakże tylko kiedy znów wrócimy do temperatur w okolicach zera ostro trzeba będzie zabrać się do pracy w celu dopełnienia postanowień ujętych w obowiązującym harmonogramie robót po to aby pod koniec roku jak to jest planowane oddać do użytku tę inwestycję.

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie