Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

09/2016


W miesiącu wrześniu bieżącego roku odbyła się w miejscowości Turek uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na nowej inwestycji w Tureckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Grupa GETEC z Niemiec tym samym rozpoczęła realizację pierwszej ciepłowni w Polsce , która będzie zaopatrywała miasto Turek w energię cieplną.

Dla tego miasta jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ obecny dostarczyciel tej energii elektrownia Adamów zamyka swoją produkcję.

Grupa GETEC planuje ekspansję na rynku polskim lokalizując swój wysoko technologicznie zaawansowany produkt a co za tym idzie przyjazny dla środowiska naturalnego w rejonach średnich miast.

Inwestycja ta sąsiaduje bezpośrednio z zakładem produkującym gazy techniczne firmy Messer Polska.

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie