Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

08/2021


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

 Rozbudowa zakładu Messer w Turku wchodzi w kolejny etap realizacji. Zakończone zostały prace
związane z wykonaniem fundamentów  hali głównej . Jednocześnie producent elementów prefabrykowanych
intensywnie działa  aby w określonym czasie, ściśle wynikającym z przyjętego harmonogramu robót dostarczyć
na budowę gotowe elementy żelbetowe.

Rozpoczęcie montażu tych elementów planowany jest w pierwszej połowie miesiąca września bieżącego roku.
Jednocześnie wykonywane są prace związane z koniecznymi przeróbkami  sieci zewnętrznych oraz prefabrykacja 
potrzebnych konstrukcji stalowych.

Montażu żelbetowych elementów  prefabrykowanych i elementów konstrukcji stalowych wsporczych sieci technologicznych naziemnych wykonają wyspecjalizowane zespoły Generalnego Wykonawcy K&K Hydrobud sp. z o.o.  z Pokrzywnicy ( generalny realizator zakładu Messer w Turku w latach 2014 - 2016 ).

Tradycyjnie PIECHACZEK Consulting ( kierowanie budową) oraz Biuro Projektowe HANDBUD ze Złotoryi ( biuro Legnica)
autor dokumentacji technicznej i pełniący obowiązki nadzoru budowlanego, współpracując z Generalnym Wykonawcą starają  się o terminową realizację zgodną z przyjętym harmonogramem robót.

W obecnych czasach nie jest to łatwe,  chociażby z powodu aktualnych problemów zaopatrzeniowych czy też galopujących cen zakupu.