Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

Budownictwo


Powiększenie

Oferujemy:

  • Kierowanie projektami w zakresie budownictwa przemysłowego;
  • Kierowanie projektami w zakresie budownictwa jedno- i wielorodzinnego;
  • Doradztwo w procesach inwestycyjnych i remontowych;
  • Nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót;
  • Kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych;
  • Ocenianie i badanie stanu technicznego budynków i budowli;
  • Zarządzanie kosztem i kosztorysowanie.