Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

Logistyka transportu i składowania


Oferujemy:

  • Doradztwo w logistyce magazynowej;
  • Doradztwo w logistyce transportu;
  • Doradztwo w zakresie współpracy z operatorem logistycznym;
  • Doradztwo w zakresie tworzenia i utrzymania sieci dystrybucji, łańcucha dostaw;
  • Doradztwo w zakresie specyfik logistyki tekstylnej;
  • Doradztwo w zakresie informatycznych narzędzi wspierających procesy;
  • Projektowanie i optymalizacja logistyki w środowiskach silnie rotujących;
  • Przygotowanie klienta do outsourcingu logistycznego.