Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

01/2020


Ciepłownie GETEC odsłona druga

W latach 2016/2017 spółka GETEC head and power z Magdeburga zainwestowała w budowę ciepłowni opalanej pyłem węgla brunatnego dla miasta Turek w wielkopolsce. Generalnym wykonawcą tego zadania była spółka K&K Hydrobud z Pokrzywnicy woj. opolskie a obowiązki kierowania procesami realizacyjnymi wykonywane były przez PIECHACZEK Consulting.

Zadanie to zakończone zostało w przewidywanych harmonogramem terminach co spowodowało, że ciepło z nowego zakładu popłynęło do odbiorców jeszcze przed zakończeniem działalności produkcyjnej elektrowni Adamów, której to produkt uboczny-ciepło-ogrzewało przez wiele lat mieszkańców Turka.

Dobra organizacja robót, punktualność, zalety logistyki dostaw a przede wszystkim fachowość spowodowały, że kiedy GETEC otrzymał w miejscowości Jawor (dolnośląskie) zadanie wybudowania ciepłowni, która zaopatrywać będzie nowobudowane zakłady Daimler Benz AG w ciepło technologiczne i bytowe, powierzenie realizacji tego zadania duetowi K&K Hydrobud i PIECHACZEK Consulting.

Proces realizacyjny rozpoczął się z początkiem stycznia 2020 roku i obecnie znajduje się w fazie robót ziemnych i żelbetowych fundamentowania budynku głównego ciepłowni.

Podobnie jak w uprzedniej realizacji wszystkie urządzenia technologiczne zostaną zamontowane na płycie fundamentowej przed montażem obudowy hali i dachu. Takie rozwiązanie pozwala na szybkim ustawieniu gabarytowo dużych elementów wyposażenia głównego bez obawy o uszkodzenia hali.

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie