Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

10/2020


Ciepłownia GETEC w Jaworze - przygotowanie do uruchomienia

Miesiąc październik upływa pod znakiem prac końcowych na obiektach ciepłowni GETEC. Opalana peletem będzie dostarczała ciepło bytowe i technologiczne do zakładów produkcyjnych Daimler Benz AG wybudowanych na terenach specjalnej strefy ekonomicznej.

Wewnątrz obiektów trwają końcowe prace montażowe ciągów technologicznych ich izolowanie a przede wszystkim prace regulacyjne poszczególnych elementów składowych systemów sterujących procesami spalania i zaopatrywania w ciepło.

Prace ogólnobudowlane na ukończeniu a drogowe w pełnym natarciu. Do końca miesiąca całość prac wykonywanych terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem spowoduje osiągnięcie gotowości wymaganej do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W okresie przejściowym ciepło dostarczane jest do zakładów za pomocą kontenerowych kompaktowych urządzeń grzewczych opalanych gazem ziemnym w momencie uruchomienia kotłów głównych te kompaktowe przejmą rolę urządzeń  rezerwowych wykorzystywanych w czasie przeglądów okresowych czy też naprawczych kotłów głównych.

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie