Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

O6/2020


Budowa ciepłowni w Jaworze

Realizacja zadania budowy w kompleksie produkcyjnym Daimler AG w Jaworze ciepłowni GETEC wchodzi w kolejny etap realizacji.

W czasach pandemii wezwania logistyczne stoją na bardzo wysokim poziomie . Ograniczenia w poruszaniu się ludzi , zamknięte granice, brak możliwości przyjazdu monterów z zagranicy, zapewnienie pracownikom przebywającym na budowie komfortu w zachowaniu wszystkich obecnie obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych to nie lada wezwanie dla zachowania płynności realizacji tego zadania.

W celu zapewnienia ciągłości działania konieczne było przebudowanie harmonogramów także zrewidowanie technicznych założeń wykonawczych . Całość opracowana przez inżynierów K&K Hydrobud znalazła pełną akceptację inwestora oraz jego służb BHP.

Osiągnięto cel - budowa funkcjonuje a zlokalizowane w niej obiekty rosną i wypełniają się elementami technologicznymi koniecznymi do produkcji ciepła. Podobnie jak w poprzedniej realizacji w Turku na uprzednio wykonanej płycie fundamentowej ustawiono w pierwszej kolejności główne komponenty technologiczne , jednakże z tą różnicą , że jednocześnie zmontowane zostały elementy konstrukcyjne obudowy hali , uzyskując w ten sposób wyprzedzenie realizacyjne.

Z początkiem miesiąca czerwca rozpocznie się montaż wypełnienia ścian zewnętrznych i połaci dachowej zamykając w ten sposób bryłę obiektu co umożliwi rozpoczęcie montażu precyzyjnego wyposażenia elektronicznego sterowania procesami technologicznymi tej ciepłowni.

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie