Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

10/2019


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

CEMET to cement  A że cement - to podstawowy składnik niezliczonych produktów wykorzystywanych w wielu gałęziach gospodarki to też ogromne jego zapotrzebowanie generuje wielorodzajowość transportu jakim musi zostać dostarczony do odbiorców. Jednym z nich jest transport kolejowy , który po okresie recesji znów zaczyna dynamicznie się rozwijać.

W ten sposób powstała kolejna realizacja w ramach Generalnego Wykonawstwa firmy K&K Hydrobud z Pokrzywnicy w ramach której PIECHACZEK Consulting nadzoruje wykonanie robót to budowa hali napraw wagonów w miejscowości Nowiny koło Kielc.

Inwestorem jest spółka akcyjna CEMET z Warszawy , która to postanowiła rozbudować swój zakład terenowy Nowiny o nowoczesny obiekt obsługujący naprawy specjalistycznego taboru kolejowego przeznaczonego do transportu cementu. W tym miejscu warto dodać , że miejscowość ta słynie z cementowni o takiej samej nazwie stąd też nieprzypadkowa jest lokalizacja tego zakładu terenowego.

Po etapie robót ziemnych i fundamentowania zakończonych zgodnie z przyjętym harmonogramem kolej na montaż konstrukcji nośnych hali . Gotowe elementy żelbetowe dostarczone na budowę transportem kołowych niczym zapałki podnoszone przez dźwig ustawiane mocowane są za pomocą systemowych połączeń do stóp fundamentowych.

Obecna na budowie obsługa geodezyjna za pomocą laserowych urządzeń pomiarowych nadzoruje pionowanie tych podpór i jednocześnie ich punkt w punkt usytuowanie w wytyczonych miejscach.

Od precyzji wykonania tych prac uzależnione są kolejne etapy montażu stalowych konstrukcji nośnych dachu czy też elementów stężających a następnie pokrycia dachowego czy też zewnętrznych ścian osłonowych.

Życząc wszystkim uczestnikom terminowej realizacji tego zadania inwestycyjnego pełni nadzieji iż będzie to początek długiej współpracy z CEMET S.A nie można pominąć fakt , że realizacja ta odbywa się w przepięknych sceneriach gór świętokrzyskich, które w obecnym czasie szczególnie piękne bo w nowej jesiennej szacie barw górują nad okolicą.