Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

08/2019


Powiększenie

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego HTM w Gliwicach


Zakończenie inwestycji głównej Centrum Badawczo-Rozwojowego HTM w Gliwicach skłoniło Inwestora do wykonania zaplecza parkingowo-odkładczego.

Zgodnie z założeniami powstanie na terenie działek HTM utwardzony plac odkładczy, powierzchnia manewrowa dla samochodów ciężarowych oraz parking dla samochodów osobowych .

Całość nowej inwestycji połączona zostanie z już istniejącym wewnętrznym systemem komunikacyjnym osiągając w ten sposób możliwość bezkolizyjnego wykonywania rozładunków i załadunków a jednocześnie bezkolizyjne przemieszczanie się pojazdów osobowych pracowników jak i odwiedzających ten zakład gości.