Biznes potrzebuje wsparcia.

Wiemy jakiego!

05/2019


Uroczyste otwarcie Centrum Badawczo - Rozwojowego HTM w Gliwicach


Dnia 21 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Badawczo - Rozwojowego High Technology Machines Sp. z o.o. w Gliwicach.

Realizacja o nowoczesnym architektonicznym wyglądzie to jedno a nowoczesne wyposażenie to drugie - całość zamyka się profesjonalnością, która oddana do użytku w przewidzianych przyjętym harmonogramem terminach pozwala inwestorowi bez jakiejkolwiek zwłoki prowadzić swoje interesy w nowej siedzibie przy ul. Ciesielskiej w Gliwicach.

Rozpoczęty tak jak to zwykle bywa robotami ziemnymi z końcem roku 2017 proces inwestycyjny przechodził przez kamienie milowe, pokonując w ten sposób kolejne etapy realizacyjne aż do jego zakończenia z początkiem 2019 roku.

Dlatego też w dniu dzisiejszym możemy wspólnie podziwiać to centrum. Składa się ono z budynku głównego o łącznej powierzchni użytkowej 2.850,00 m2 z czego przypada 1.200 m2 na halę produkcyjną i 1.650 na piętrowy budynek socjalno-biurowy.

Natomiast potrzebne do prawidłowego funkcjonowania obiektu elementy wspomagające znalazły swoje miejsce w położonym obok obiektu głównego budynku technicznym .

Całość uzupełniają miejsca parkingowe, ścieżki dojazdowe z placem manewrowym o powierzchni 3.340 m2 , zbiornik p.poż oraz pozostałe elementy małej architektury.

Aby jednak to co dzisiaj z dumą możemy oglądać, mogło nabrać wymarzonego przez wszystkich kształtu, trzeba było wcześniej dostarczyć na budowę i zgodnie z projektem wykonawczym wbudować:

  • 2.500 m3 betonu,
  • 190 ton stali ,
  • 200 m3 konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych żelbetowych,
  • 2.700 m2 materiałów budowlanych do wykonania murów.
O dziesiątkach kilometrach ułożonych przewodów elektrycznych, orurowania i sieci strukturalnych nie wspominamy.

Wspólne dzieło architektów, inżynierów, robotników skupionych wokół tej inwestycji niech zatem długo służy Inwestorowi.

Zarządowi spółki HTM oraz wszystkim jej pracownikom, życzymy biznesowych sukcesów, ogromu zadowolonych klientów oraz pełnego portfela zamówień.

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie